Turistlicens behövs om du vill hyra ut din bostad i Andalusien

2016-03-09 09:00:00

Den nya lagen gäller bostäder som hyrs ut under turistliknande förhållanden. Man tänker därvid på hur bostaden marknadsföres, hyresperiodens längd etc. Även om du bor i lägenheten under vinterperioden och bara vill hyra ut under sommaren så måste du ha en licens. Ett undantag är om du hyr ut till samme person under minst två månader då behövs ingen licens.

Vilka krav ställs på bostaden?
Bostaden måste vid uthyrning under vintern vara försedd med uppvärmning. Och vid uthyrning under sommaren krävs luftkonditionering. Bostaden måste ha byggnadslov och får således ej vara ett svartbygge. Vidare krävs att alla rum har ett fönster. Det skall finnas en brandsläckare och en första hjälpenlåda. Det måste vidare finnas en turistguide. Och hyresvärden måste tillhandahålla städservice samt byte av handdukar och lakan. Lägenheten måste ha formulär för reklamationer. Uppgift om telefonnummer för akuta ärenden måste finns i bostaden.
Max antal personer som får sova i ett rum är 4 personer samt i bostaden är det ett maximum om 15 personer.

Hur får man licensen?
Licensen kan sökas av bostadens ägare eller förmedlingsorganisationen som marknadsför bostaden. Du kan redan nu ansöka om licens även om lagen först börjar gälla i mitten av maj 2016. Licensen kan sökas via internet hos ”Consejeria de Turismo de la Junta de Andalucia. Du får ett licensnummer och detta nummer innebär att du fått tillstånd till uthyrning.
På annonser och hyreskontrakt skall licensnumret framgå.

Förhållningsregler
Hur mycket eller hur liten omfattning som uthyrningen gäller medför att man måste ha en uthyrningslicens med ett licensnummer. Varje uthyrning måste dokumenteras med ett kontrakt. Av kontraktet skall framgå hyreperiodens längd samt hyrans storlek. Hyresvärden måsta spara hyreskontrakten i minst ett år. I princip allt marknadsföringsmaterial måste innehålle uppgift om licenskod. Varje hyresgäst måste identifiera sig och hyresvärden måste spara en kopia av idhandlingen.

Om du hyr ut utan licens kan du drabbas av enorma böter. Emligt uppgift kan bötesbeloppet komma att uppgå till 150.000 euro.source svm