Tre av fem barn föds i kärnfamilj

2016-05-13 07:00:00

Den spanska kärnfamiljen hyllas som hjälten i nöden i samband med ekonomiska kriser. Nu visar färska siffror att tre av fem barn i Spanien föds i en kärnfamilj. Men samtidigt visar statistiken att antalet barn som föds utanför äktenskapet har fyrdubblats på 20 år.

Av 1.171 födslar per dag är det 498 som föds utanför äktenskapet vilket beskrivs som en spektakulär ökning enligt institutet för familjepolitik IPF (Instituto de Política Familiar) som ligger bakom undersökningen ”Evolución de la Familia en España 2016”.

Anledningen till att fler barn i Spanien föds uranför äktenskapet är att antalet äktenskap är färre till antalet jämfört med 1990. 2014 registrerades 58.000 färre äktenskap jämfört med 1990. Siffran skulle ha varit högre om inte 26.800 utländska äktenskap eller där den ena är utlänning hade bidraget till en injektion i Spanien säger presidenten vid IPF, Eduardo Hertfelder.

Av 11,4 miljoner hushåll i Spanien är majoriteten, 9,8 miljoner, gifta medan 1,6 miljoner är sambo. Studien visar att gifta par (63 procent) har fler barn än sambopar (47 procent). 4,4 miljoner par har inga barn.

Antalet födda barn per kvinna ligger på 1,32 vilket placerar Spanien på näst sista plats i EU strax före Portugal. IPF föreslår att familjepolitiken bör betonas i det kommande valet.source svm