Stor oro hos fruktodlare i Axarquía inför torr sommar

2016-05-26 07:00:00

Oron är stor i Axarquía-området öster om Málaga då vattenreservoaren La Viñuela endast är fylld till 46 procent och vattenståndet fortsätter att minska. Området har stora odlingar av tropisk frukt och nu vill jordbruksföreningar och ett femtiotal samhällen få garantier av regionalregeringen att det finns vatten i framtiden.

ASAJA Málaga, COAG och UPA är några av jordbruksorganisationerna som känner oro efter ytterligare en torr vinter. Vattenreservoaren La Viñuela (bilden) är inte fylld till hälften och jordbruket kräver mer vatten till sina odlingar. Reservoaren är den största i provinsen och har en kapacitet på 165,4 kubikhektometer men i dagsläget finns det 76,79 kubikhektometer vatten.

Nu ska samtliga parter mötas för att komma fram till nödvändiga akutåtgärder för att möta vattenproblemet. Ett av förslagen går ut på att bygga fler dammar i området. I dagsläget rinner regnvatten ut i havet när det inte finns några uppsamlingsplatser. source svm