SPANIEN RIKS Bankia kan tvingas ersätta samtliga aktieägare

2016-02-05 05:00:00

SPANIEN RIKS Bankia kan tvingas ersätta samtliga aktieägare som köpte andelar när tidigare Caja Madrid börsnoterades 2012.
 
Ett utfall i Högsta domstolens civila avdelning styrker två tidigare domar i skilda provinsdomstolar som givit aktieägare rätt att få tillbaka hela sitt investerade kapital. Detta då domstolarna funnit grova felaktigheter i den information som gavs när börsnoteringen av Bankia marknadsfördes.

Bankia har förlorat en majoritet av de anmälningar som presenterats av missnöjda aktieägare. Styrelsen för banken uppger nu att de reserverat en fond på 1,8 miljarder euro för att tillmötesgå de ersättningar som Bankia väntas bli dömd att betala till sina första aktieägare under den närmaste framtiden.source sydkusten