Spanien och åtta monarkier bland de mest demokratiska

2017-04-08 09:00:00

Kritiker av monarkin brukar framhålla att monarki inte är förenligt med demokrati eftersom inte invånarna får vara med och bestämma vem som ska vara statschef. Faktum är att Spanien är bland åtta monarkier som är bland de mest demokratiska länderna i världen.

Det är den brittiska tidskriften The Economist som har publicerat barometern ”Democracy Index 2016” och som analyserar den demokratiska hälsan i varje land, totalt 165 ingår i undersökningen.

Genom poängsystemet 0 till 10 värderas ländernas valprocesser och pluralism, offentliga verksamheter, det politiska livet, kultur och mänskliga fri och rättigheter bland annat.

Bland de 19 första länderna som The Economist pekar ut som de mest demokratiska har åtta länder monarki. Det land som ligger etta är Norge, 9,3 poäng, med Harald V som kung.

På andra plats kommer republiken Island och på tredje plasts Sverige. Danmark ligger femma. Storbritannien och Spanien kommer på sextonde respektive sjuttonde plats.

Det finns också monarkier bland de mest förtryckande i världen. Saudiarabien rankas på plats 159.source svm