Spanien fyra i Europa inom fastighetsinvesteringar

2017-01-24 08:00:00

Spanien var under fjolåret det fjärde största landet i Europa inom investeringar i fastigheter. Totalt investerades det 13.900 miljoner euro i fastigheter i Spanien. Bara i Storbritannien (60.200 miljoner), Tyskland (52.500 miljoner) och Frankrike (25.700 miljoner) investerades det mer pengar visar siffror från fastighetskonsulten CBRE.

Totalt uppgick fastighetsinvesteringarna i Europa till 251.100 miljoner euro. Kontorsfastigheter utgjorde den största delen med 108.400 miljoner euro följt av retail-fastigheter (54.000 miljoner), bostäder (43.7000 miljoner), industri (24.600 miljoner) och hotell (20.4000 miljoner).

Under fjärde kvartalet i fjol sattes rekord i investeringar i Europa med 86.700 miljoner euro vilket var en uppgång med fyra procent jämfört med samma period året innan.source svm