Ren luft i Spanien

2017-03-02 08:00:00

Den lilla byn Campisábalos i Guadalajaraprovinsen med drygt 60 invånare har visat sig ha Spaniens renaste luft och de ligger globalt sett på en tredjeplats.

Anledningen till att det är så bra luft just i Campisábalos har flera orsaker. Byn ligger avsides 1.300 meter över havet och vinden blåser oftast från nordväst utan att passera några större industriområden. Detta faktum i kombination med en minskad befolkning på 68 personer (-20 på vintern), några få hus, massor med blåst och nästan inga bilar får som resultat en ren luft. Byn ligger i den nordvästra delen av provinsen och för att ta sig dit får man kryssa fram på ett antal småvägar.

Det är en avfolkningsbygd och många av invånarna har flyttat till Madrid 16 mil bort, vad som finns kvar förutom de 68 personerna är betande kor (byn hade som mest över 600 invånare). Det enda som stör lugnet är en grupp på ett 50 tal vindkraftverk. Byn har inga företag och inga affärer, bara en kyrka samt en"bygdegård" som även fungerar som bar.01.03.2017

Mätstationen för luften ligger på en kulle 800 meter från själva byn visar extremt låga föroreningsvärden. Luftföroreningar uppstår när det finns en koncentration av partiklar, de flesta skapade av människan. WHO rekommenderar att partiklar av typen PM2,5 (fina partiklar) inte bör vara mer än 10 mikrogram per kubikmeter luft (μg/m3) som årsmedelvärde. Större partiklar av typen PM10 bör inte överstiga 20 μg/m3. I Campisábalos ligger siffrorna på 5 respektive 6 μg/m3.

I hela världen är det bara Muonio i norra Finland samt Norman Wells i Kanada som har en ännu renare luft. Tittar man i andra ändan på spektrumet så ligger staden Onitsha i sydöstra Nigeria i botten med föroreningar som är 30 gånger högre än de rekommenderade WHO-nivåerna. I november förra året konstaterade den Europeiska miljöbyrån att luftföroreningar årligen orsakar cirka 30.000 förtida dödsfall i Spanien och 520.000 i hela EU. Bryssel har därför utfärdat ett ultimatum till flera medlemsstater, däribland Spanien, som säger åt dem att förbättra luftkvaliteten. För Spaniens del så är det Madrid och Barcelona som utmärker sig med dålig luft.

Det är Världshälsoorganisationen (WHO) som står för siffrorna så de är väl underbyggda. WHO som är ett av förenta nationernas fackorgan har 194 medlemmar, däribland samtliga EU-länder.source svm