Psykologisk barriär bruten

2016-10-31 08:00:00

Det är första gången på sex år som arbetslösheten lyckas krypa under det psykologiska 20-procentsstrecket. Vid två tillfällen tidigare har Spanien noterat en arbetslöshet som överstiger en femtedel av den arbetsföra befolkningen, men aldrig tidigare hade den överskridits under så lång tid.

Kvartalssiffran från statistiska institutet INE visar att främst sommarjobben bidrog till att sänka antalet arbetslösa mellan juli och september med 253 900 personer, till sammanlagt 4,3 miljoner.

Även sysselsättningssiffrorna är positiva för perioden. Antalet yrkesaktiva steg under årets tredje kvartal med 226 500 personer till 18,5 miljoner. Ökningen på årsbasis är på 478 800 sysselsatta.source sydkusten