Politisk osäkerhet riskerar dra ned tillväxten

2016-02-12 09:00:00

Det såg ut som att recessionen var över och att Spanien hade lämnat den ekonomiska krisen bakom sig. Den politiska osäkerheten kan göra att den ekonomiska tillväxten blir 0,5 procentenheter lägre än förväntat 2016 och 1,3 procentenheter nästa år. Det visar en färsk studie från BBVA.

Situationen är allvarlig och politikernas oförmåga att få till en stabil regering kan påverka konsumenternas förtroende. Det menar Jorge Sicilia, chefsekonom vid BBVA och som ansvarar för den senaste rapporten ”Informe Situación España”.

Det är osäkerhet kring Spaniens ekonomiska politik i framtiden som oroar analytiker. En osäkerhet som kan komma att påverka tillväxten för 2016 och 2017.

Även Commerzbanks chefekonom Jörg Krämer och ekonomen Ralph Solveen uttrycker oro för Spaniens ekonomi i ett kundbrev som publierades på onsdagen. Efter Portugal riskerar nu också Spanien en omsvängning av den ekonomiska politiken.

Pedro Sanchez, ledaren för Socialistpartiet (PSOE), som har i uppgift att bilda en ny regering föreslår i ett dokument som utgör grunden för koalitionsförhandlingar bland annat att arbetsmarknadsreformer rullas tillbaka. Och eftersom han antagligen bara kan uppnå en majoritet i parlamentet med stöd av Podemos skulle en regering ledd av honom också sannolikt implementera dessa planer.
”Men det är fortfarande tveksamt huruvida en sådan regering kommer att bildas”, skriver de två ekonomerna.

Bland huvudpunkterna som Pedro Sanchez presenterat med idéer för hur en regering under honom kan se ut finns:
Arbetsmarknadsreformer rullas tillbaka. Bland annat föreslås att kollektivavtal och fackföreningarnas ställning stärks och företagen ska få färre möjligheter att avvika frånkollektivavtal i framtiden.
Ökade minimilöner/socialförsäkringsbidrag.
Omförhandling av skuldbanan. För att finansiera de ökade kostnaderna ska underskottsmålet som Spanien kommit överens med EU om omförhandlas.
Konstitutionell reform. Olika arbetsgruppen ska förbereda en konstitutionell reform där valsystemet ändras. Relationerna mellan centralregeringen och regionerna ska ses över.

Enligt Jörg Krämer och Ralph Solveen påminner socialisternas program mycket om den nya regeringens program i Portugal, och som inte heller längre fokuserar på avreglering av ekonomin och arbetsmarknaden, utan på mer statlig intervention och mer (skuldfinansierad) expansiv finanspolitik.

”Åtminstone på medellång sikt skulle en sådan omsvängning av den ekonomiska politiken signifikant minska tillväxtutsikterna i Spaniens ekonomi. Faktiskt baseras det starka uppsvinget i ekonomin i stor utsträckning på den förra regeringens arbetsmarknadsreformer eftersom det för det första kraftigt bidragit till att förbättra Spaniens konkurrenskraft och gjort det möjligt för Spaniens exportbolag att öka sina marknadsandelar”, skriver ekonomerna som nyhetsbyrån Direkt hänvisar till.

För det andra har företagens vinstmarginaler ökat, vilket - tillsammans med en expansiv penningpolitik - drivit på ett självstöttande uppsving baserat på stigande investeringar, mer sysselsättning oh starkare privatkonsumtion.

Från ett marknadsperspektiv vore, enligt Commerzbank-ekonomerna, en bättre lösning en stor koalition ledd av de konservativa (PP), som skulle rätta till en del "sociala strapatser" förknippade med de senaste årens reformer utan att för den delen påverka kärnan av reformerna.source svm