Ny högkonjunktur väntar i Spanien

2019-03-04 12:00:00

EKONOMI Pessimistiska rapporter, ofta ogrundade, har i flera års tid hållit Madridbörsen nere. De reella siffrorna visar dock att Spanien genomgått en anmärkningsvärd ekonomisk återhämtning och står, till skillnad mot vad många domedagsprofeter hävdar, på tröskeln till en ny kraftig högkonjunktur...........

Läs mer.........