Miljövänliga avfallstransporter i Madrid

2016-11-25 07:00:00

Kommunfullmäktige i Madrid har utökat sin park med 109 Iveco Stralis-fordon som går på komprimerad naturgas (CNG) för insamling av kommunalt avfall i den spanska huvudstaden. Det skriver Iveco i ett pressmeddelande.

Det är Iveco-fabriken i Madrid som har hand om tillverkningen av dessa tunga gasdrivna lastbilar som minskar CO2-utsläppen med 10 %, partikelhalten med 95 % och NOx med 35 %, samtidigt som de ger bränslebesparingar på upp till 40 % och totala ägandekostnader (TCO) som är 10 % lägre än för motsvarande dieselversion.

Kommunfullmäktige i Madrid har köpt in 109 tunga Iveco Stralis-fordon som går på komprimerad naturgas (CNG) till sin park av sophämtningsfordon. Dessa fordon har tillverkats uteslutande på Ivecos anläggning i Madrid.

Stralis-lastbilarna är dessutom utrustade med den senaste säkerhetstekniken och är skräddarsydda för att tillgodose företagens behov.

Naturgas (eller metan) lagras i gasform vid ett tryck på 200 bar, som regulatorn sänker i två steg innan gasen sprutas in i motorn. Detta bränsle är mycket renare än fossila bränslen och genererar 95 % mindre partikelutsläpp än diesel, 35 % mindre NOx och 10 % mindre CO2, vilket motsvarar 85 ton om året. Till det kommer att motorn är 50 % till 75 % tystare än Euro VI-dieselmotorn, då Stralis CNG reducerar bullerutsläppen med mellan 3 och 6 decibel jämfört med andra lastbilar på samma prestandanivå.

Naturgasmotorer är även billigare i drift. De ger en bränslebesparing på 40 % och har totala ägandekostnader (TCO) som ligger 10 % under motsvarande dieselversion, dock utan att transportkapaciteten minskas eller att växthuseffekten eller luftföroreningarna ökas.

Metan är en naturlig icke-toxisk gas som är mindre lättantändlig än bensinångor och mindre förorenande och mer effektiv än flytande gas (propan eller butan), eftersom det krävs mindre bränsle för att färdas samma sträcka. Det finns för närvarande 43 offentliga CNG-tankstationer och 19 LNG-stationer i Spanien, vilket gör Spanien till det land i Europa som har flest tankstationer som säljer flytande naturgas. Ytterligare nio tankstationer som säljer både CNG och LNG håller just nu på att byggas.

Ivecos ledande ställning inom utveckling, tillverkning och försäljning av alternativa naturgasmotorer är ett resultat av över 20 års erfarenhet. Under dessa år har företaget producerat över 16.000 fordon och 29.000 motorer av denna typ.
Madrids kommunfullmäktige har inhandlat dessa Stralis-modeller via ett centralt, statligt inköpssystem – en modell för inköp av varor, arbetskraft och tjänster som kan utnyttjas generellt av alla delar inom den offentliga förvaltningen i Spanien.

Bildtext: Kommunfullmäktige i Madrid har köpt in 109 tunga Iveco Stralis-fordon som går på komprimerad naturgas (CNG) till sin park av sophämtningsfordon.source svm