Marbellas fritidshamn moderniseras

2017-01-01 11:00:00

Fritidshamnen Puerto Deportivo i Marbella får ett nytt utseende från 2017. En stor öppen yta för fotgängare kommer att byggas i den inre delen av hamnen samtidigt som den västra infarten till hamnen ska förbättras. Borgmästaren José Bernal meddelar att arbetet kommer att inledas under 2017.

Marbellas fritidshamn måste moderniseras menar borgmästaren och förklarar varför ansiktslyftningen görs. Arbetet inleds i början av 2017 och kommer att ske etappvis.

En stor förbättrad plaza byggs i de inre delarna av hamnen för att skapa ett mer attraktivt utrymme som ska gagna näringslivet och ge ökad trivsel.

Även muddring av hamnen och förstärkning av pirerna finns med i projektet.source svm