Marbella rensar floder och vattendrag för att undgå översvämningar

2017-01-31 08:00:00

Marbella kommun har börjat rensa floder och vattendrag för att undgå framtida översvämningar. Kommunen har själva inlett arbetena efter dröjsmål från regionalregeringen.

Igentäppta och övervuxna floder och vattendrag kan bidra till naturkatastrofer som översvämningar och bränder. Miguel Díaz, kommunalråd med ansvar för hållbarhet, har studerat insatserna under fjolåret.

Det gällde rensningen av floden río Guadaiza, ett arbete som utfördes bara några veckor innan skyfallen i slutet på 2016. Hade inte det arbetet utförts skulle skadorna efter regnovädret varit mer omfattande än vad de blev.

Det finns andra områden i Marbella som behöver uppmärksammas. Under den här veckan ska upprensningsarbeten utföras vid Alicate Playa och Las Chapas.

”Vi kan inte vänta på att regionalregeringen griper in” säger Miguel Díaz.

Andra platser som har rensats eller ska åtgärdas är ravinerna Primero, Segundo, Nagüeles, Real de Zaragoza och Guadalpín samt flodmynningarna Río Verde (bilden) och Guadaiza. Totalt är det ett 7.500 kvadratmeter stort område.source svm