Málagas tar krafttag mot avföring på gator från 98.000 hundar

2017-03-20 09:00:00

Den nya förordningen får gångtrafikanter att jubla. Med hjälp av DNA-test hoppas myndigheterna i Málaga få ett slut med hundavföring på gator som vissa ägare hittills vägrat att plocka upp.

Det finns inget exakt datum ännu då den nya förordningen ska presenteras i provinsens officiella organ Boletín Oficial. Klart är att från april månad har 98.000 hundägare i Málaga kommun sex månader på sig att DNA-registrera sitt sällskapsdjur i en kommunal genbank.

Efter ett års arbete kommer den nya lagen kring djurhållning att godkännas vid kommunfullmäktigemötet 30 mars skriver Diario SUR på fredagen. Därefter väntas lagen träda i kraft.

DNA-registreringen som kan göras hos en veterinär kostar 35 euro. Hundägaren får ett ID-kort som visar att registreringen är gjord. De som inte DNA-registrerat sin hund inom sex månader väntar en påföljd på upp till 500 euro.

Med hjälp av DNA-registrering ska avföring på offentliga platser spåras till ägaren av hunden. För den som inte orkar böja på ryggen och plocka upp efter sitt sällskapsdjur väntar påföljder från 75 till 500 euro.

Andra lagar som väntas klubbas igenom är att ägare tillsammans med hund får vistas på offentliga platser, idrottsanläggningar, stadsbussar, parker, restauranger, hotell eller liknande så länge det inte finns uttryckliga förbud uppsatta på dessa platser. Undantaget är platser med tillverkning, försäljning, lagring, hantering av mat eller dryck.

För att skydda djur införs förbud mot strypkoppel eller andra ”kragar” som orsakar djuret lidande som elektriska funktioner som ger stötar. Koppel måste ha en längd på mellan 1,5 till två meter. Däremot är det förbjudet att använda töjbara koppel till hundar över 15 kilo.

De nya förordningarna för Málaga kommun väntas bli prejudikat för andra kommuner.source svm