Lediga statliga arbeten

2017-03-26 07:00:00

Försvarsministeriet erbjuder 2.000 nya tjänster inom  armén, flygvapnet och marinen, vissa av tjänsterna är även tillgängliga för personer utan spanskt medborgarskap.

Erbjudandet om dessa arbeten publicerades i den officiella tidningen "Boletín Oficial del Estado" i lördags. Av platserna är 1.500 av dem i armén, 270 i marinen och 230 i flygvapnet, 43 av platserna i armén är även öppna för personer utan spanskt medborgarskap.

Bland villkoren för att kunna söka jobben kan nämnas att man skall vara mellan 18 och 29 år då man antas till det militära utbildningscentret. Dessutom krävs det en fullgjord gymnasieutbildning eller motsvarande.

Det ställs också fysiska krav, man får t.ex. inte vara kortare än 1.55 och inte längre än 2.03 Body mass index (BMI) får inte överstiga 29 och inte understiga 18, det kan i vissa fall godkännas en högre nivå än 29 om det är klart att det inte är fett utan beror på en markant muskelutveckling. BMI = (vikt i kg) / (längd i meter). Värden för blodtryck kommer att mätas och de skall hålla sig inom normala värden utan medicinering.24.03.2017

Den som är intresserad av att delta i tävlingen om jobben har fram till den 6 april på sig att avtala en tid. Mer information om vad som krävs och var man söker jobben finns här:
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, Sec.II.B. Pág. 19911.source svm