Lars-Hjalmar Wide ny ambassadör i Madrid

2016-05-16 07:00:00

Svenska regeringen har utsett ambassadören Lars-Hjalmar Wide till ambassadör i Madrid. Det skriver Utrikesdepartementet i ett pressmeddelande.

Lars-Hjalmar Wide är idag Stockholmsbaserat sändebud för Heliga stolen och Malta. Han har tidigare tjänstgjort bland annat vid ambassaderna i Havanna, Madrid, Tel Aviv och vid FN-representationen i New York.

Vidare har han varit chef för Amerikaenheten och för dåvarande enheten för global säkerhet i Utrikesdepartementet samt generaldirektör för Inspektionen för strategiska produkter. Han har även tjänstgjort som chef för Jan Eliassons kansli under dennes ordförandeskap i FN:s generalförsamling, varit protokollchef på UD och förste hovmarskalk vid Kungliga hovstaterna samt ambassadör i Islamabad.

Lars-Hjalmar Wide tillträder sin nya befattning i september i år vid ambassaden på calle de Caracas 25 i Madrid.

(Foto: Regeringskansliet)source svm