Kvinnlig fånge frisläpps på onsdag

2016-03-22 08:00:00

För första gången sedan 1986 kommer en kvinnlig fånge att bli frisläppt till minne av helgonet El Rico under Semana Santa i Málaga. Det är en 26-årig kvinna som är dömd för rån.

Traditionen att frisläppa en föredömlig fängelseintern i Málaga till ära för helgonet El Rico som brödrasällskapet Nuestro Padre Jesús el Rico i Málaga härstammar från 1759.

Då fick påskprocessionerna i Málaga ställas in på grund av en epidemi. Men fångarna i Málagas fängelse ville annat. De bad om frisläppning för att få bära statyn av den döde Jesus genom staden. Men något tillstånd fick de inte.

Fångarna trotsade varningarna om pest och sjukdom och bröt sig ut ur fängelset. Därefter bar de statyn genom Málagas gator varefter de frivilligt återvände till fängelsets hålor.

Den dåvarande kungen, Carlos III de Borbón, såg detta som ett mirakel och blev så imponerad då han hörde om fångarnas insats. Kungen föreslog att varje år skulle en fånge frisläppas som hade gjort sig förtjänst av en ny möjlighet i frihet. Fången blir frisläppt genom ”Nuestro Padre Jesús El Rico”.

När Juan Carlos I blev kung i Spanien 1975 beslutade den spanske monarken att traditionen från Carlos III:s dagar med en frisläppt fånge skulle återupptas.

Antonio Martínez, vid brödrasällskapet, säger till nyhetsbyrån EFE att det är första gången sedan 1986 som en kvinnlig fånge blir frisläppt. Frisläppandet sker på onsdag. Kvinnan skulle ha avtjänat sitt straff i november 2017.

Den 26-åriga kvinnan har visat upp ett gott uppförande under sin tid i fängelset. Hon har tidigare inte funnits med i belastningsregistret varför hon var en lämplig person att benådas av ministerrådet.

I provinsen Málaga finns det totalt tio avdelningar för frihetsberövade varav en av dessa är för kvinnor. Det är en orsak till varför fler män än kvinnor har blivit frisläppta i samband med Semana Santa.source svm