Kustens värsta trafikpropp kan få en lösning

2017-04-10 08:00:00

10,1 miljoner euro är avsatta i den senaste investeringsbudgeten för ombyggnaden av avfarten till Arroyo de la Miel vid kilometerpunkten 222 på A-7:an. Det är dock en mindre summa än vad som tidigare har planerats. Vid rusningstrafik är tillfarten en av de värsta propparna i provinsen.

Projektet med ombyggnaden av avfarten har varit uppe till diskussion åtskilliga gånger. Den senaste planen visar att det projekteras för en större rondell under A-7:an som ska få trafiken att flyta bättre skriver Diario SUR.

Dessutom kommer det att byggas fler filer för på- och avfart utan att bilister måste köra in i rondellen under A-7:an (bilden). Vägavsnittet mellan avfarten till Arroyo de la Miel och tankstationen norrut förlängs, det vill säga mellan kilometerplatserna 223 och 224. Även ett bullerplank kommer att monteras upp norr om A-7:an.

Något datum för byggstart finns ännu inte. Avfart kilometerplats 222 till Arroyo de la Miel passerar 15.000 fordon dagligen source svm