Knöligheter på Málaga flygplats

2017-02-25 09:00:00

Det kommer att bli svårare att släppa av passagerare vid flygplatsens avgångshall, ett staket har monterats för att förhindra att bilar stannar för att släppa av resenärer. Från den förste mars kommer det även att gälla shuttle-bussarna som används av de biluthyrare som inte har kontor inne i terminalen samt alla privata parkeringsföretag.

De vill helt enkelt tvinga alla att använda expressparkeringen eller huvudgaraget vid besök på flygplatsen. Det lär enligt vad vi har hört vara den nytillträdde flygplatsdirektören som ligger bakom detta. Enligt vår mening verkar det mindre genomtänkt att en flygplats inte har en fungerande "drop off zon", existerande parkeringar har inte kapacitet för alla bilar under rusningstid. Det föreligger en uppenbar risk för köer med tillhörande kaos.24.02.2017

Kommentarer från flygplatsen
Under de senaste åren har tillströmningen av resenärer medfört tätare trafik på vägen som inte kan absorbera ett så stort antal fordon under högtrafik. Detta har lett till köer eller trafikstockningar vid rusningstrafik. För att undvika dessa problem och lösa dessa problem definitivt har Aena valt att minska den tid som användaren har på sig för att nå terminalen. Det kommer att byggas en parkering med 300 platser där man kan stå 15 minuter gratis för att släppa av passagerare. Utöver dessa 300 st. 15-minutersplatser har flygplatsen totalt 3.700 parkeringsplatser varav 100 är för personer med nedsatt rörlighet (långtidsparkering och VIP-platser är inräknade i antalet).source svm