Ingen förhöjd hotbild mot Spanien

2016-03-23 07:00:00

Den tillförordnade regeringen kommer troligtvis inte att höja hotnivån mot Spanien efter tisdagens attentat i Belgien. Spanien höjer hotnivån från fyra till fem om det finns klara bevis för en planerad attack i Spanien. Att terrorhotet bedöms ligga på en fyra på den femgradiga skalan betyder att sannolikheten att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat är hög.

Spaniens tillförordnade inrikesminister, Jorge Fernández Díaz, kommer att hålla en presskonferens klockan 17 tillsammans med statssekreteraren för säkerhet, Francisco Martínez, för att tillsammans med nationalpolisen, Guardia Civil, underrättelsetjänsten CNI analysera läget i Spanien och dagens händelser i Belgien.

Spanska myndigheter har under tisdagen erbjudit Belgien all hjälp och stöd de kan ge i nuläget. Javier Zaragoza, chefsåklagare vid Spaniens nationaldomstol, har idag erbjudit sin hjälp åt den federala åklagaren i Bryssel när det gäller utredningen.

Spanien ingår i en gemensam pakt i kampen mot terrorism där även Belgien, Frankrike och Marocko ingår. Spaniens regering höjde hotnivån från en trea till fyra efter attentatet mot Charlie Hebdo i januari 2015.source svm