Har du betalt för mycket skatt när du köpte din bostad?

2016-01-31 05:00:00

COSTA BLANCA.
När du köper en bostad i Spanien måste du betala skatter och avgifter, inklusive överlåtelseskatt, (ITP). En skatt som köpare/säljare före finanskrisen försökte få ner genom att sänka köpeskillingen på pappret och istället betala e viss del av köpeskillingen svart. Då skatten beräknas i procent på köpbeloppet.

Det är den regionala myndigheten i Valencia, som är ansvarig för att skatten har betalats, dit har nu flera tusentals köpare klagat på att de fått en högre skatt än beräknat då myndigheterna räknat upp köpeskillingen.

Det är ett system som hängt kvar sedan före krisen, då myndigheterna hade sina egna beräkningsmetoder för att fastställa värdet på bostaden. Om man misstänkte att köpesumman var nedskriven, har man en metod för att beräkna marknadsvärdet.
Efter denna omräkning kunde det hända att köparen blev krävd på en högre skatt än den inbetalade.


När bostadspriserna rasade i och med krisen, åkte många köpare på denna extraskatt, även om de inte fuskat med köpesumman. Regionalmyndigheten i Valencia hade inte anpassat sig efter prisraset.

Nu har en köpare från Elche vunnit i rätten och fått sin köpesumma fastställd, köparen hade ålagts att betala 5000 euro extra i skatt, men rätten friade köparen från denna skatt då de ansåg att den skrivna köpesumman var riktig.
De regionala myndigheterna kan nu komma att förändra systemet för fastställandet av denna skatt.
Sedan 2013 har drygt 18 000 personer klagat hos myndigheterna på att de fått betala för hög skatt och att köpesumman varit riktig, skriver Las Provincias.es

Domen i Elche är inget prejudikat, men troligt är att myndigheterna kommer ha det som riktlinje när de avgör alla de klagomål som kommit in angående extraskatten.

source SKT