Hälsosammare menyer och mer fysisk aktivitet i skolor

2016-10-27 09:00:00

Hälsosammare menyer, mer fysisk aktivitet i skolor och gratis vatten. Regionalregeringen Junta de Andalucía vidtar nu åtgärder i kampen mot fetma och övervikt som har blivit ett av de stora folkhälsoproblemen. Den nya lagen är tänkt att gälla även restauranger, stormarknader, skolor och företag.

Det verkställande ministerrådet i regionalregeringen har godkänt ett lagförslag om att främja en sundare livsstil med en hälsosammare och mer balanserad kost. Åtgärderna införs för att begränsa folkhälsosjukdomen med fetma och övervikt som 18,7 procent av den vuxna befolkningen lider av och 22,5 procent av barnen, vilket är högre än det nationella genomsnittet.

Det är en prioriterad fråga och 250 experter kommer att tillkallas för att utarbeta en ny plan som ska förbättra folks hälsa, säger Andalusiens hälsoansvarige Aquilino Alonso till Diario SUR. Den nya hälsoplanen ska följa de rekommendationer som EU kommer med.

Restauranger rekommenderas att ha sunda menyer och olika portionsstorlekar. Stormarknader ska erbjuda färska livsmedel som är anpassade till olika typer av familjer. Företag med mer än femtio anställda ska ha cykelställ och fri tillgång till dricksvatten liksom offentliga platser. Ytterligare ett krav är att barer och restauranger har gratis färskvatten till sina gäster.

Även reklam riktad till barn och ungdomar kommer att ses över.source svm