Gratis besöka Sohail-borgen

2016-01-24 05:00:00

FUENGIROLA Den moriska fästningen Sohail i Fuengirola blir gratis att besöka.
 
Kommunledningen annonserar att entrépriset slopas tisdagar till och med söndagar, mellan 10.00 och 14.00. Det har hittills kostat tre euro för vuxna och två euro för barn. Samtidigt ska kommunen kartlägga vilken typ av besökare som utnyttjar möjligheten, för att bättre anpassa kulturutbudet.

Fästningen har anor från före kristi födelse och brukades bland annat av de katolska kungarna Ferdinand och Isabel 1485, när de förberedde belägringen av Granada.
Under århundraden förblev fästningen övergiven och förföll. Den restaurerades först under andra halvan av 1900-talet och brukas i dagsläget för både konserter på sommaren och olika typer av kulturfestivaler, som oktoberfesten och medeltidsmarknaden.source sydkusten