Gamla stadsplanen ska uppdateras

2016-01-28 14:00:00

MARBELLA Kommunledningen har beslutat anpassa stadsplanen från 1986, som en snabb temporär lösning på ogiltigförklarandet av planen från 2010.
 
Antagandet av en ny stadsplan tar upp till fem år och kommunledningen hade två tillfälliga lösningar att välja mellan. Den ena var att anta tillfälliga normer, som maximalt får gälla i två år och den andra att justera den gällande stadsplanen från 1986.

Efter flera månaders konsultationer väljer kommunstyret det senare alternativet. Det innebär konkret att stadsplanen ska anpassas efter de nuvarande byggnormerna i Andalusien, LOUA.

Ändringarna måste först antas av fullmäktige och senare av regionalmyndigheten Junta de Andalucía. Kommunledningen hoppas att de ska kunna träda i kraft i december i år.
Borgmästaren José Bernal (PSOE) betonar att den lokala byggpolitiken på inget sätt är paralyserad.source sydkusten