Fuengirola inviger ny boulevard på lördag

2017-03-30 07:00:00

Den nya boulevarden som förbinder centrum med A-7:an invigs på lördag i Fuengirola. Vägavsnittet Alcalde Clemente Díaz har genomgått en omfattande förändring som kostat 2,6 miljoner euro.

På lördag öppnas Bulevar Alcalde Clemente Díaz Ruiz. Från klockan 12 till 14 blir det olika barnaktiviteter, levande musik, workshops och andra festligheter för invånarna i samband med invigningen.

Boulevarden är en av Fuengirolas viktigaste trafikleder eftersom den binder samman de centrala delarna med A-7:an. Vägen ansågs som föråldrad efter den tidigare omläggningen som stod klart i april 1996.

Några parkeringsplatser har inte gått förlorade i samband med den senaste omläggningen som också innefattar ny belysning och nya dagvattenledningar bland annat.source svm