Frihandelsavtal med USA skapar 330.000 jobb i Spanien

2016-05-03 06:00:00

EU-kommissionären inom handel, Cecilia Malmström, sa i samband med en intervju för flera spanska dagstidningar att EU:s frihandelsavtal med USA kommer att skapa positiva förutsättningar för export och investeringar vilket kan skapa 330.000 nya arbetstillfällen i Spanien.

Den svenska EU-kommissionären leder i nuläget förhandlingarna mellan EU och USA om ett frihandelsavtal. Spanien är ett av länderna som kommer att gynnas mest.

Frihandelsavtalet är inte lösningen på krisen men det förbättrar möjligheterna för export och investeringar. Det kommer att generera ekonomisk tillväxt och skapandet av nya arbetstillfällen, säger Cecilia Malmström i en intervju.

”Dessutom lever vi i en alltmer globaliserad värld där handeln spelar en allt viktigare roll utöver utbyte av varor och tjänster”.

Enligt en oberoende studie vid Complutense-universitetet i Madrid drar forskare slutsatsen att under de första fem åren sedan frihandelsavtalet trätt i kraft kommer den bilaterala handeln mellan Spanien och USA att växa med 30 procent vilket gör att fler arbetstillfällen skapas och lönerna stiger.source svm