Från idag råder eldningsförbud

2016-06-02 08:00:00

Från idag fram till 15 oktober råder eldningsförbud i Andalusien. Förbudet gäller även uppgjorda grillar och förbränning av trädgårdsavfall. Under denna tid är det även förbjudet att köra bil eller annat större motorfordon genom skogsområden.

Åtgärden införs på grund av att det råder hög brandrisk med det torra vädret. Förbudet har funnits sedan 2006 men uppdaterades och reglerades i en lag som kom till den 29 maj 2009.

31 procent av bränderna i Andalusien kommer till på grund av vårdslöshet i samband med förbränning av avfall från jordbruket eller trädgårdar.
source svm