Från 15 april: Ändring i pass lagen ska göra att färre svenska pass försvinner

2016-04-04 06:00:00

Över 177.000 giltiga pass är på drift enligt svensk polis. Det är svårt att uppskatta hur många det i verkligheten är då inte alla försvunna pass kommer med i statistiken. Det finns personer som fått 20 pass berättade Kerstin Högback, kriminalinspektör på centrala gränskontrollenheten vid Rikskriminalen, i en intervju för Dagens Nyheter tidigare.

Från den 15 april ändras passlagen för att färre pass ska hamna på avvägar och att missbruket av pass ska minska skriver svenska Utrikesdepartementet. Att svenska pass tappas bort eller försvinner har blivit ett omfattande problem.

Det var den 3 mars som den svenska regeringen beslutade om ändringar i passlagen för att minska missbruk. Lagen träder i kraft 15 april.

- Ändringarna kommer att minska antalet svenska pass som kan utnyttjas för brottsliga handlingar. Det är alltför många svenska pass som försvinner trots att giltighetstiden inte har gått ut, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Svenska pass har blivit hårdvaluta på svarta marknaden – ett pass kan kosta upp till 80.000 kronor. De senaste två åren har 861 personer anmält att de har blivit av med minst tre svenska pass, visar siffror som DN tog fram.

Dessutom är det en klar säkerhetsrisk då svenska pass missbrukas och används av andra än passinnehavaren. ”Personer med till exempel kopplingar till organiserad brottslighet eller terrororganisationer reser anonymt med andra pass än sina egna” skriver Utrikesdepartementet.

Lagändringen innebär i korthet att:
• svenska medborgare kan beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod,
• vanliga pass ska som huvudregel återkallas och spärras när ett provisoriskt pass utfärdas och
• giltighetstiden för vanligt pass till barn under tolv år sänks till tre år.

Att giltighetstiden för vanliga pass till barn under tolv år sänks till tre år beror på att yngre barns utseende förändras snabbt. Genom att sänka giltighetstiden minskar risken för missbruk av barns pass.
För barn över 12 år och för vuxna kommer de vanliga passen som tidigare att gälla i fem år.

(Passfoto: Lars Hedelin, copyright Rikspolisstyrelsen)source svm