EU skonar Spanien, delvis

2016-08-01 09:00:00

Spanien och Portugal har i sista stund klarat sig undan från böter, för att ej ha uppnått sina förbindelser med Euro-gruppen gällande budgetunderskottet.
 
EU-kommissionen beslöt 27 juli överraskande att fria de två länderna. Det sker dock inte godtyckligt, utan Spanien åläggs att skära ned sin budget för nästa år med tio miljarder euro. Detta för att få ned underskottet till under tre procent inom två år.

Spanien riskerade en bot på 0,2 procent av sin bruttoinlandsprodukt, vilket motsvarar 2,2 miljarder euro. Nu får landet istället ytterligare ett uppskov på två år för att uppfylla treprocentsgränsen för eurosamarbetet, men under hårda villkor.source sydkusten