Elpriset väntas sjunka gradvis närmaste tiden

2017-03-03 08:00:00

Elpriset minskade med åtta procent den senaste månaden. Men på ett år har elpriset ökat med 25 procent. Konsumentorganisationen OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) menar att elkonsumenter bör se över vilken typ av kontrakt de har, installera LED-belysning och ersätta 15 år gamla vitvaror med modernare. På så vis kan de spara 420 euro på ett år.

Genomsnittspriset för en megawattimme på grossistmarknaden låg på 51,8 euro i februari vilket var en nedgång i priset med 27 procent jämfört med januari. På elräkningen väntas en prisnedgång på åtta procent.

Prisfallet blir ett resultat av införlivandet av nya energikällor. Under februari producerade den gröna energin, framför allt vindkraft, 38 procent av elektriciteten som konsumerades enligt uppgifter från Red Eléctrica. 61 procent producerades på traditionell väg där kärnkraften stod för 24 procent.

Elpriset väntas gradvis att sjunka den närmaste tiden och fram till sommaren.source svm