Ekonomin klarar sig utan regering

2016-09-04 09:00:00

Spaniens ekonomiska tillväxt ökar under årets andra kvartal, trots provisorisk regering.
 
Tillväxten var mellan april och juni på 0,8 procent. Det var 0,1 procentenheter mer än föregående kvartal. Orsaken var främst ökade investeringar inom företagssektorn, på 2,2 procent. Privatkonsumtionen sjönk å sin sida från tidigare 1,0 till 0,7 procent.

De positiva ekonomiska siffrorna noteras trots de politiska problem som sedan december förra året förhindrat bildandet av en ny regering. source sydkusten