Dyster PISA-rapport för skolor i Andalusien

2016-12-11 09:00:00

I den senaste Pisa-mätningen som presenterades under gårdagen och som mäter spanska 15-åringars resultat i matematik, naturvetenskap och läsförståelse ligger Andalusien i botten bland spanska regioner. Resultaten i matematik och naturvetenskap har dessutom försämrats.

Utbildningsdepartementet i Andalusien är överraskade av resultatet som bryter en förbättrad trend de senaste åren. Utbildningsansvariga skyller undersökningen på att man vid testet har valt skolor med låg socioekonomisk profil.

Bland Spaniens 17 autonoma regioner ligger Andalusien näst sist när det gäller läsförståelse och matematik samt sist när det gäller naturvetenskap. Det är en rejäl känga åt regionalregeringens utbildningsprogram.

Undersökningen görs vart tredje år. 37.000 elever i Spanien har deltagit i undersökningen. 54 offentliga och privata skolor i Andalusien deltog i undersökningen.

Nationellt ligger Spanien på genomsnittet för OECD-länderna. Jämfört med 2012 avancerar Spanien i läsförståelse och matematik men backar inom naturvetenskapen.source svm