Den spanska turistnäringen är den nionde största i världen

2019-03-21 17:00:00

Siffror nyligen publicerade av World Travel & Tourism Council (WTTC) visar att turismsektorns bidrag till Spaniens ekonomi ökade under 2018 med 2,4 procent till 178.000 miljoner euro.

Spaniens nationella ekonomi växte än mer, men men turismen motsvarar 14,6 procent av bruttonationalprodukten (BNP). Dessutom är 2,8 miljoner anställda inom turistnäringen (14,7 procent av all sysselsättning).

Globalt sett var turismekonomin i Spanien den femte största i Europa förra året och den nionde största i världen, bakom USA, Kina, Japan, Tyskland, Storbritannien, Italien, Frankrike och Indien..........

Läs mer......