Bostadsbyggandet ökar dubbelt i år

2016-02-09 08:00:00

Det kommer allt fler tecken på att byggnationen av bostäder i Spanien börjar komma igång. Under 2016 väntas dubbelt så många bostäder att byggas i Spanien som under de senaste två åren.

Spaniens ledande fastighetsmäklare uttrycker stor optimism när det gäller 2016. Dubbelt så många bostäder ska byggas under året jämfört med de senaste två åren. Politisk osäkerhet kan dock komma att påverka marknaden negativt.

När tio av landets ledande mäklarfirmor tillfrågades uppgav 72,3 procent eller sju av tio att minst 100.000 nya bostäder kommer att byggas och att det i slutändan kan bli upp emot 350.000. Nästan hälften, 47,4 procent tror att det kommer att byggas mellan 100.000 till 175.000 enheter.

Det kan jämföras med de 35.000 som byggdes 2014 och de nästan 50.000 för 2015 enligt uppgifter från Utvecklingsdepartementet Ministerio de Fomento.

När det gäller antalet lediga fritidshus utmed den spanska Medelhavskusten så kommer de att minska till antalet.source svm