400 bostadsägare till illegala fastigheter ber FN om hjälp

2016-01-22 08:00:00

400 utländska och spanska ägare till illegala fastigheter öster om Málaga som är medlemmar i sällskapet SOHA (Salvemos Nuestras Casas Axarquía) tänker be om hjälp vid FN för att få sina bostäder legaliserade.

Medlemmarna har utmärkt sig som en av de mer stridande i Andalusien i att få sina bostäder legaliserade. De säger att de handlade i god tro och att det var kommunerna som inte följde regler då bygglov och tillstånd skulle beviljas.

I ett försök att försvara sina hem beslutade SOHA vid sitt årsmöte som hölls i Viñuela att söka internationellt stöd och föra ärendet vidare till utskottet för ekonomi, sociala och kulturella rättigheter Förenta Nationerna (FN) via advokater i Málaga.källa svm