Danske skatter, forstå dem hvem der kan

2016-02-13 09:00:00

eg har besluttet her i det nye år at starte med en statusopgørelse over, hvordan det danske skattesystem fungerer. Det er noget af en opgave, men jeg vil forsøge.
Der er tre slags skatter: (1) Direkte skatter der betales af personer og selskaber m.fl. og som er til at få øje på; (2) Indirekte skatter som man ikke altid lægger mærke til så som alle de forskellige slags afgifter og endelig (3) alle de usynlige skatter, som du af gode grunde ikke får øje på.

Direkte skatter
Det er jo så dejligt nemt at regne ud. Bundskat, topskat, kommuneskat, AM-bidrag, kirkeskat, og så alle de andre såsom sundhedsbidrag – eller er det nu det samme som AM-bidrag? Hvordan er det nu det hænger sammen? Tilsammen kommer det vel op på et sted omkring 55-60 pct. for topskatteydere.

Indirekte skatter
Jeg har lige fået á conto opkrævning fra DONG Energy. Det der med ”energy” sætter tingene lidt i perspektiv! For når man kigger tallene lidt efter i sømmene, så stiger blodtrykket og så dannes der virkelig energi!
Her er tale om en helt normal á conto kvartalsopkrævning på i alt 3.132,35 kr. Den følger nogenlunde systemet gennem de seneste 10 år. Regningen er delt op i (1) transport af el, (2) offentlige forpligtelser? (3) Netabonnement, (4) elafgift og (5) moms på 25% af alt det ovenfor nævnte. Det jeg mangler oplysning om, er bare betaling for selve strømforbruget. Men desværre, det er ikke medregnet, fordi jeg har en 3-årig leveringsaftale med et privat el-selskab. Ergo, ovennævnte er således mit elforbrug totalt uvedkommende! Min seneste kvartalsregning for elforbrug udgør kr. 527,70 plus moms på 131,93. Summa summarum – jeg skal betale i alt kr. 3.791,98 for elforbrug i et kvartal, hvoraf 3.264,28 – svarende til 86% - dækker diverse offentlige afgifter.

PSO er en anden dansk opfindelse, der bl.a. indebærer, at jo mere vindenergi, Danmark producerer, jo højere PSO-afgift skal du betale. Det hænger sammen med, at Danmark, der jo har en energiforkæmper der hedder Conni Hedegaard (tidligere miljøkommisær i EU) har været med til at bestemme, at jo mere strøm/el du forbruger, jo mere PSO-afgift skal du betale, fordi dit forbrug skal være med til at betale for at udvikle teknikken til at omdanne al nuværende energiforbrug til at være ”grøn energi”. Det er jo lidt svært at ”sluge”, at du i dag skal betale 6 gange dit elforbrug i skat for at gøre det grønnere for dine oldebørn om 90 år.

PSO-afgiften har også en vis sammenhæng med prisen på olie, der trods alt er den største (nuværende) direkte årsag til vort energiforbrug. Jo lavere olieprisen er, desto mere skal du og alle industrielle producenter som f. eks. slagterikoncernen ”Danish Crown” betale i PSO afgift, fordi der skal betales for den manglende indtægt i statskassen fra danske oliekilder i bl.a. Nordsøen. Forleden blev det oplyst, at den faldende oliepris medførte en højere PSO-afgift for Danish Crown på 79 mio. kr. Her – en uge senere - vil det nok snarere være en merudgift på lidt over 100 mio. kr.

Det er da også rigtig ærgerligt for den lille personlige vindmølleejer at skulle betale penge, fordi hans egen lille vindmølle leverer hans eget strømforbrug! Jo mere olieprisen falder, jo mere mangler statskassen i betaling for diverse elafgifter, som alle jo skal betale..

Skjulte skatter
Her rører vi virkelig ved noget kriminelt. Systemet er nemlig indrettet på en måde, så du helst ikke skal opdage effekten.

Hvis du f.eks. sparer op i en privat pensionsordning, som du har oprettet i din bank, og du har dødsfaldsforsikring, invalideforsikring og alle de sædvanlige risici dækket ind, som i en almindelig pensionsordning i de store pensionsselskaber, så skal du påregne som folkepensionist at få mindre til disposition til forbrug, end du ellers ville have haft uden din private pensionsopsparing!

Det hænger sammen med, at udbetaling fra privat pensionsudbetaling ”modregnes” i offentlig pension så som folkepension. Det eneste du burde lægge mærke til er, at du bare får mindre udbetalt fra ”systemet”, nemlig folkepensionen fra det offentlige.

Jeg ved godt, at man ”selvfølgelig” ikke skal beskytte de rige. Men er det egentlig rimeligt, at hvis nu den ”rige” familie har fået flere børn end gennemsnittet (ca. 1½ ) så skal de sandelig bøde for det. Så deres børne-check nedtrappes og forsvinder helt, jo flere børn de sætter i verden til videreuddannelse, medvirken til Danmarks fremdrift og påvirkning af verdensøkonomien.

Mærsk-McKenny Møller var medvirkende til at indføre en bestemmelse om, at hvis man havde ”for høj” arbejdsindkomst, skulle grundbeløbet i folkepensionen nedtrappes, så du ikke fik fuld folkepension; den kan helt bortfalde, hvis du har arbejdsindkomst på ca. 350.000 kr. Rimeligt nok, vil man sige, men på den anden side vil deres store personlige indkomst medvirke til, at topskatten er helt fantastisk, således at mange tusinde børn undgår at skulle betale for vuggestue og børnehave, og andre kan få udbetalt SU i rigtig mange år.

Hvis du er en af dem, der går med planer om at flytte tilbage til Danmark fra din pensionist-tilværelse i udlandet, så tænk dig grundigt om, inden det er for sent. Danmark er pr. tradition et lille dejligt land. Men det kommer an på, hvordan man definerer ”dejligt”.source solkysten